AKRYL-

MÅLNINGAR


Akryl är mitt huvudmedium och här visar jag en blandning av både abstrakta och konkreta verk, samt min serie Kvinnliga Konturer.


Naturen

Abstrakt

Kvinnliga Konturer